نشریۀ اندیش‌نامۀ معماری داخلی نشریه‌ای عملی-تخصصی است که دستاوردهای علمی پژوهشگران، دانشجویان و فعالان این رشته را منتشر می‌کند. برای این منظور از مقالات تالیفی، گزارش‌های پژوهشی، پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد و ترجمۀ مقالات خارجی استقبال می‌کند. هدف از انتشار این نشریه گردآوری نتایج فعالیت‌های پژوهشگران رشتۀ معماری داخلی به صورت متمرکز در یک پایگاه علمی است.

دسترسی و دانلود متن کامل تمامی مقالات این نشریه آزاد و رایگان است. هم‌چنین فرآیند ارسال، داوری و انتشار مقالات در این نشریه بدون دریافت هزینه از نویسندگان محترم صورت می‌گیرد.

شماره جاری: دوره 2، شماره 2، اسفند 1401 

چهار بعد معماری داخلی

صفحه 71-79

زهرا گله‌دار فریمان؛ الن کلینگنبرگ


شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان

نشریات مرتبط